Torsdag 24.6 hadde vi besøk av tv Haugaland i Papas salon ..Dei ville ha en repotasje om det positive HOG miljøet på Haugalandet

Håkon