Noen bilder fra en vellykket slusedag og slusefest fra avd.Haugalandet.
Hilsen Håkon