Noen bilder fra 1 Mai på Haugalandet.Vi var 17 stykker som var med på vårsleppet ,her er og noen nye medlemmer som er med for første gang på sine nykjøpte Harleyer.
                 Hilsen Håkon