Bilder fra festen  1.februar 2014
Mottatt fra Håkon