Bilder fra Kate Reidun
Her kommer bilder mottatt fra Maria S.