STYRE & STELL 2015
  Director  
 
Øystein Hansen
Frank Lervik
Hildegunn Kirkham
Maiken Kvammen
Åse S.Tørresdal
Jan Berg
Carsten Schommer
Anita Hansen
Wenche Kvalness
Frank Kristiansen
Nina Melby
Jon G.Nærland
 

  Assistant Director ROG   Assistant Director HAUG
Frank Rafaelsen Lian

Secretary   Treasurer  Membership Officer

Road Captain Haugaland    Head Road Captain

Activity Officer I Activities Officer Haugaland Activities Officer II

LOH Officer Rogaland LOH Officer Haugaland    

 

NAVN

MOBIL E-MAIL
Jan Berg 977 97960 Mail 
Jon G.Nærland 905 63 866 Mail
Øystein Hansen 907 84492 Mail 
Hildegunn Kirkham 982 60034 Mail
Maiken Kvammen 992 09936 Mail
Nina Melby 957 76182 Mail
Åse Skage Tørresdal 901 44013 Mail   
Carsten Schommer  482 40470 Mail  
Wenche Kvalness 997 12441 Mail
Frank Kristiansen 934 42953 Mail
Frank Rafaelsen Lian 952 41524 Mail
Anita Hansen 909 88787 Mail
Sivert Lervik 957 56240 Mail
Dealer HD Stavanger   Mail