STYRE & STELL 2014
  Director  
 
Øystein Hansen
Steinar Raaen
Hildegunn Kirkham
Maiken Kvammen
Jan Berg
Carsten Schommer
Håkon Lilleskog
Nina Melby
Ann M.Grøndal
Jon G.Nærland

Kate Reidun Sunde

 

  Assistant Director ROG   Assistant Director HAUG

Secretary   Treasurer  Membership Officer

Road Captain Haugaland    Head Road Captain

LOH Officer I / Activity Activities Officer Haugaland Activities Officer I

  LOH Officer Haugaland   
  Åse Skage Tørresdal

 BILDE ???
 

NAVN

MOBIL E-MAIL
Jan Berg 977 97960 Mail 
Jon G.Nærland 905 63 866 Mail
Øystein Hansen 907 84492 Mail 
Hildegunn Kirkham 982 60034 Mail
Steinar Raaen  91810464 Mail 
Kate Reidun Sunde 990 39561 Mail
Maiken Kvammen 992 09936 Mail
Håkon Lilleskog 901 27410 Mail
Nina Melby 957 76182 Mail
Ann M.Grøndal 924 93 979 Mail 
Åse Skage Tørresdal ????????  
Carsten Schommer  482 40470 Mail  
Dealer HD Stavanger   Mail