STYRE & STELL 2011
  Director  
 
Stephen Howarth
Anne Meyer
Øystein Hansen
Turid Damgaard
Hildegunn Kirkham
Venche Runde

Kate Reidun Sunde

Håkon Lilleskog
Maiken Kvammen
Maiken Kvammen
Knut Øvrebø
Alf M.Hult
Tore Rindalsholt
 

Secretary Assistant Director Assistant Director

Treasurer Road Captain Road CaptainMembership Officer Activities Officer Activities Officer

LOH Officer LOH Officer II LOH Officer
Nina Melby

NAVN

MOBIL E-MAIL
Stephen Howarth 91183647 Mail
Tore Rindalsholt 91634632 Mail
Øystein Hansen 90784492 Mail 
Anne Meyer 984 53644 Mail
Hildegunn Kirkham 98260034 Mail
Knut Øvrebø 99275353 Mail
Alf Magne Hult 93014660 Mail
Kate Reidun Sunde 99039561 Mail
Maiken Kvammen 99209936 Mail
Håkon Lilleskog 90127410 Mail
Venche Runde 920 15991 Mail
Nina Melby 95776182 Mail
Turid Damgaard 99355061 Mail
Dealer HD Stavanger   Mail