Ønsker du å bli medlem av Chapter Rogaland ??

  • Først og fremst må du være medlem av HOG Europa  Last ned skjema   her (Internasjonalt medlemskap)

 

  • Send e-post til membership officer for innmelding med opplysninger om navn, adresse, tlf, e-post, HOG nr. + navn på evt. familiemedlem.

 

  • 1. året er gratis for nye medlemmer.
  • Det presiseres at dette gjelder bare første gang innmelding/første gangs kjøp av en HD og bare hos HD Stavanger as

 

  •  Fornyelse av medlemskap: Betal kr 350,00 på konto 3201.12.25852           HOG Chapter Rogaland c/o Bikerstreet Harley-Davidson Langflåtvn. 37, 4017 Stavanger og merkes: Medlemskontingent + år +  HOG Internasjonelt medlemsnummer