Bakgrunn og formaal

H.O.G ble i 1983 grunnlagt av Harley-Davidson Motor Company i Milwaukee, USA. Firmaet så det åpenbare behovet for å skape lojalitet samt aa styrke baandet mellom fabrikken, forhandlerene og absolutt ikke minst: kundene. H.O.G staar bak arrangementer og tilstelninger med den hensikt aa skape skikkelig entusiasme og kameratskap blant de som er saa heldige aa være i besittelse av en Harley-Davidson motorsykkel. Det skulle bevises at det � kruse p� en Harley virkelig ga deg mere enn transport; alts� mer eller mindre en livsstil.

LITT OPPDATERT INFO HER    Pr.20-12-2012


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et medlemskap i H.O.G. skulle også fungere som en service overfor medlemmene og på den måten oppnå en slags direkte kommunikasjonslinje helt fra skrivebordet til kunden (og ikke minst kundens familie!).

En annen viktig intensjon var å danne et positivt bilde av Harley-Davidson, forhandlerene og kundene.

H.O.G var i sin tid den eneste motorsykkelklubben som helt og holdent var sponset av en produsent. Det er ikke til å stikke under en stol at H.O.G var, og fremdeles er, et viktig redskap i markedsføringen av motorsyklene.

Klubben ble som skrevet dannet i 1983, men ble ikke etablert i Europa først i 1991. I Frankfurt ble det etablert et hovedkontor for da å kunne betjene de europeiske medlemmene. På verdensbasis er det omkring 800.000 medlemmer. Av disse kommer rundt 70.000 fra Europa. I Norge ligger medlemsantallet på ca. 14
00 sjeler.

Tross mange gode intensjoner og formål. Det som mange kanskje mener er det viktigste et medlemskap i H.O.G innebærer er at man har det skikkelig moro sammen.

Harley-Davidson har i en år rekke vært belastet med et negativt rykte. Spesielt i den siste tiden har bandekriminaliteten gjort seg bemerket også her i Skandinavia. I den forbindelse vil vi påpeke at H.O.G er en familievennlig organisasjon som følger alle samfunnets lover, regler og normer.


Hvem er medlemmene?

 Det typiske medlem er rundt 40 ďż˝r, er vel etablert med familie, og har gjerne hďż˝yere utdannelse. Det eneste kriteriet som mďż˝ vďż˝re oppfylt for ďż˝ kunne bli tatt opp som medlem er at man er eier av en Harley-Davidson motorsykkel. Det er ikke dermed sagt at bare mor og/eller far kan vďż˝re medlem i klubben. Faktisk ser vi helst at hele familien blir medlem. Det holder at minst en i familien er eier av en sykkel.


 Arrangementer

Det gjennomf�res "National Rallies" og "Touring Rallies" i en rekke europeiske land. Mange medlemmer liker � dra virkelig langt for � delta, men til nest �r skjer det store her i Norge.

Arrangementene er familievennlige og H.O.G har satset mye p� � motivere kvinner til � verve seg. Under st�rre arrangementer er det heller ikke uvanlig med egne barnehager. Siden 1991 har H.O.G arrangementer jevnlig blitt avholdt. Sist gang meldte det seg p� omkring 300 entusiaster hvor den yngste var 12 �r og den eldste 63!

Ta gjerne kontakt med oss for n�rmere informasjon!


Drifting av Rolf R.Klausen